Vertaalmaatjes

Vertaalmaatjes voor gesprekken tussen mantelzorgers/hulpvragers en (zorg)instanties


Vertaalmaatjes zijn vrijwilligers die zowel Nederlands als een vreemde taal beheersen en als vertaler en als steuntje in de rug optreden bij gesprekken tussen hulpvragers, mantelzorgers en (zorg)instanties.


Het vertaalmaatje gaat met mantelzorgers en hulpvragers mee naar gesprekken waar de taal een barrière vormt. Bijvoorbeeld bij het Sociaal Wijkteam, de huisarts, het ziekenhuis en welzijnsorganisaties.

Praktijkvoorbeeld

Een Somalische vrouw die met haar zieke moeder naar het ziekenhuis gaat, spreekt een beetje Nederlands, maar begrijpt de medische termen niet. De moeder zelf spreekt helemaal geen Nederlands. Om te zorgen dat zowel moeder als dochter het verhaal en de adviezen van de arts begrijpen, kan een vertaalmaatje meegaan.

Talen

De vertaalmaatjes van Steunpunt Mantelzorg spreken bijvoorbeeld: Turks, Arabisch, Koerdisch, Perzisch, Dari (Afghanistan), Portugees, Papiamento, Russisch, Duits, Spaans, Marokkaans, Mandarijn (Chinees), Kantonees (Chinees), Indonesisch, Frans en Engels.

Taken

Vertaalmaatjes nemen geen beslissingen en geven geen adviezen. Ze zijn er puur om te vertalen, als steuntje in de rug. De verantwoordelijkheid ligt bij de mantelzorger, hulpvrager en (zorg)professional.

Getrainde vrijwilligers

De vrijwillige vertaalmaatjes hebben een training van twee dagdelen gevolgd. Daarin is aandacht besteed aan onder meer: gericht communiceren, taken van het vertaalmaatje, tijdsinvestering en het proces van afspraak tot en met het gesprek.

Hulpvragers en mantelzorgers ontlasten

De maatjes staan klaar voor de hulpvrager en de mantelzorger. Ze verbinden de zorgprofessional met de mensen. Op die manier helpen ze mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn om toch zelfstandig gesprekken met zorg- en welzijnsprofessionals aan te gaan. Ook helpt het overbelasting onder mantelzorgers voorkomen.
 

Op zoek naar een vertaalmaatje?

Meer informatie: Güler Cumert, g.cumert@zwolledoet.nl, 038 750 83 73.
 

De gegevens die worden ingevuld in het aanvraagformulier worden verwerkt en doorgegeven aan het vertaalmaatje om de afspraak voor de inzet te realiseren.

Voor hulpvragers/mantelzorgers die een vertaalmaatje willen:

www.informelezorgzwolle.nl/vertaalmaatje
 

Voor verwijzers die een hulpvrager/mantelzorger verder willen helpen met een vertaalmaatje:

www.informelezorgzwolle.nl/verwijzer

Na aanmelding bekijkt een coördinator informele zorg de mogelijkheden voor de inzet van een vertaalmaatje. Ons werk draait om mensen en dat merk je. We streven naar een goede match, voor een duurzame oplossing. Dat betekent dat het soms tijd vraagt. Is dat het geval, dan houden we je daarvan op de hoogte.
 

Word vertaalmaatje

Vertaalmaatjes worden ingezet aan de hand van de behoefte van hulpvragers en mantelzorgers. Dat kan eens per week zijn, maar ook eens per maand. Na een individueel kennismakingsgesprek volgt een training van twee dagdelen. Aanmelden kan bij Güler Cumert, via g.cumert@zwolledoet.nl, 038 750 83 73.