Steunouders Zwolle

Ouders kunnen soms (tijdelijk) een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun kind. ‘Steunouders’ bieden die hulp door het kind een of meer dagdelen per week op te vangen. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en/of andere zaken regelen.


ZwolleDoet! en Travers Welzijn voeren in Zwolle het project Steunouder samen uit, met financiering van de gemeente Zwolle.

Hulp bieden als vrijwilliger

Voor het verlenen van steunouderschap worden vrijwilligers gezocht. Stellen met en zonder kinderen, alleenstaanden of mensen van wie de eigen kinderen al het huis uit zijn, kunnen zich allemaal aanmelden. De duur van de inzet van Steunouder hangt af van de behoefte van het kind en zijn ouder en van de mogelijkheden van de Steunouder(s). Dit betekent dat het steuntje in de rug van korte of van langere duur kan zijn.

Hulp ontvangen van een steunouder

De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en komen uit kwetsbare gezinnen die geen beroep kunnen doen op een eigen netwerk. Steunouders zijn voor deze kinderen een soort ‘tante of oom’, ‘oma of opa’ bij wie het kind terecht kan. De inzet bedraagt een of meer dagdelen per week. Het kind blijft bij de ouder wonen en de ouder behoudt de regie over de opvoeding. Op die manier voorkomt steunouderschap de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Meer informatie

Steunouders krijgen begeleiding van Travers Welzijn en ZwolleDoet! Wie steunouder wil worden, volgt (kosteloos) een tweedelige training. Eenmaal getraind en gekoppeld aan een kind, staat een steunouder er niet alleen voor; met regelmaat zijn er intervisiebijeenkomsten met andere steunouders.
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Travers Welzijn (Bianca Samson/Suzanne Meines): steunouder@travers.nl of ZwolleDoet!, 038-4225200