Pay it forward

Foto Bruggenbouwers: van links naar rechts Chanela Yussuf-Koffy, Gerrie Brommer, Joella Fieman. Cursus ‘Meer doen met minder geld’ door drie bruggenbouwers/ervarings- deskundigen.

Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met allochtone ouderen die in een isolement leven, worden getraind tot Bruggenbouwers. Bruggenbouwers gaan na de training zelf lotgenoten- contacten starten. Thema’s binnen die lotgenoten-contacten zijn bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen. Bruggenbouwers Chanela Yussuf-Koffy, Gerrie Brommer en Joella Fieman vertellen hun verhaal:

Foto Bruggenbouwers: van links naar rechts Chanela Yussuf-Koffy, Gerrie Brommer, Joella Fieman.

Bekijk hier de uitzending van 31 augustus 2016 door RTVOost over de cursus "Meer doen met minder geld" 


Chanela Yussuf-Koffy

“Mijn naam is Chanela Yussuf-Koffy. Ik ben van Antilliaanse afkomst en woon al 18 jaar in Nederland. Ik heb een opleiding Bedrijfsadministratie gedaan. In de afgelopen jaren heb ik in verschillende branches gewerkt. Op dit moment werk ik niet. Maar ik volg wel een cursus schuld-hulpverlenen. Daarnaast doe ik nog mantelzorg voor mijn moeder. Voordat ik de cursus Bruggenbouwers deed, heb ik ook een cursus AMWAHT voltooid. Ik vind het prettig om mijn energie en tijd aan iets nuttigs te besteden. Ik ben leergierig en creatief. In mijn levensloop heb ik geleerd dat je dankbaar moet zijn voor alles. Als gelovige heb ik geleerd om niet op te geven ondanks mijn situatie, want iedere dag dat ik wakker word is een geschenk van God.”

Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“Ik ben bruggenbouwer geworden omdat ik andere mensen graag wil helpen. Er zijn zo veel mensen die in armoede leven en door schaamte stappen deze mensen soms niet naar een hulpverlener. Ik bied deze mensen graag een luisterend oor en help ze om toch hun weg te vinden.”

Hoe wist je dat deze mogelijkheid er was?

“In de krant las ik over de start van de training Bruggenbouwers en daarna heb ik contact opgenomen met mevrouw Güler Cumert van ZwolleDoet! Daarna was ik op de informatiedag.”

Welk verschil wil je maken voor jouw doelgroep?

“Het verschil dat ik wil maken is om mensen te empoweren om de moed niet te verliezen ondanks dat ze in een situatie zitten waar ze denken dat er geen uitweg meer is. Want waar een wil is, is altijd een weg. Soms weten mensen zelf niet hoe sterk ze van binnen zijn. Uit ervaring heb ik geleerd dat je toch meer kunt doen met minder.”

Wat brengt het jou?

“Het brengt me een goed gevoel. Soms kan je niet meer doen voor iemand, maar dat ene moment dat je geeft om naar hun verhaal te luisteren dat geeft mij al de voldoening.”

Wat is het mooiste moment dat je als Bruggenbouwer hebt meegemaakt?

“Mijn mooiste moment in de training was toen ik mijn ‘tegenslagverhaal’ heb verteld. Want op dat moment voelde ik, dat ik zo sterk ben ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Met mijn boodschap wilde ik laten zien dat ons leven in 1 seconde kan veranderen. Maar met onze innerlijke kracht moeten we er alles uit kunnen halen om vooruit te gaan.”


Gerrie Brommer

“Mijn naam is Gerrie Brommer. Ik ben een Zwollenaar, ben hier geboren en getogen. Ik ben al jaren actief als vrijwilligster bij verschillende organisaties in Zwolle. Op dit moment ben ik secretaris van LETS-Zwolle, een ruilkring waar behalve ruilhandel ook leuke nieuwe contacten ontstaan.
Ook ben ik actief bij het RIBW als ervaringsdeskundige. Ik begeleid hier herstelgroepen waar we ons vooral richten op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Binnenkort hoop ik hier ook weer individueel mensen te gaan ondersteunen, wat ik erg waardevol vind om te doen.
De reden dat ik de cursus ‘Pay it Forward, meer doen met minder geld’ mee opzet is dat ik in meerdere periodes in mijn leven met weinig geld moest rondkomen. Ik ontdekte de consuminderbeweging en merkte dat ik het steeds meer als een sport ging zien om zo creatief mogelijk met mijn geld om te gaan. Dit heeft er vaak voor gezorgd dat ik problemen heb kunnen voorkomen. Nu zou ik graag de ervaring die ik daarin heb opgedaan doorgeven aan anderen.

Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“Ik ben bruggenbouwer geworden omdat ik voor mijn vrijwilligerswerk wat ik doe graag meer contacten wilde maken binnen Zwolle. Ik wilde dit inzetten voor de ruilkring LETS en voor de Herstelgroep.”

Hoe wist je dat deze mogelijkheid er was?

“Ik heb via de krant vernomen dat er een bruggenbouwers-cursus werd gestart en ben toen naar de informatiedag gegaan.”

Welk verschil wil je maken voor jouw doelgroep?


“Gaandeweg ontstond het idee om ons met een aantal bezig te gaan houden met een cursus waarvan de grondslag ligt bij consuminderen.”

Wat brengt het jou?

“Voor mij betekent het dat ik de kennis die ik jarenlang heb opgedaan op dit gebied nu voor een grotere groep kan inzetten en deelnemers hiermee iets kan bieden wat ze verder kan helpen.”

Wat is het mooiste moment dat je als Bruggenbouwer hebt meegemaakt?

“Mijn mooiste moment in de training Bruggenbouwers was de presentatie van een van de deelnemers, omdat ze mij zo heeft geïnspireerd met haar verhaal. Hoe ze van een teruggetrokken een krachtige vrouw werd, een inspiratie voor haarzelf werd en daardoor voor anderen.”


Joëlla Fieman

“Mijn naam is Joëlla Fieman. Geboren in Doetinchem en opgegroeid in Dedemsvaart. Sinds het volgen van mijn beroepsopleidingen ben ik veel in Zwolle. In 1996 ben ik in Zwolle komen wonen. Eerst op kamers, later samenwonend aan de Bachlaan. Na een aantal omzwervingen (Kampen, Dordrecht en Rotterdam) verlangde ik terug naar het stadse, maar ook weer dorpse Zwolle.
Nadat ik mijn opleidingen had afgerond ben ik lang werkzaam geweest in de jeugdzorg in verschillende functies. Om verschillende redenen wil ik dit niet meer. Sinds 2008 ben ik betrokken bij een organisatie die zich richtte op armoedebestrijding. Daar ligt mijn hart. Van vroeger uit ken ik verschillende periodes waarin rondkomen met weinig tot niets een deel van mijn zorg was. Tegelijk heb ik er altijd een uitdaging in gezien om toch mijn dromen te verwezenlijken. Soms betekende dat heel creatief zijn, soms betekende dat mijn wensen zo vormen dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk werd. Kortom, mijn doelen waren en zijn niet heilig, ze zijn flexibel. En juist dat geeft mij levenslucht.
Daarnaast ben ik steeds op zoek geweest naar de combinatie tussen zelfvoorzienend zijn en anderen hiermee voorthelpen. Om die reden ben ik een tijd participant geweest in het project ‘tuinieren voor minima’. Van daaruit werd mijn interesse voor het beleidsmatige gewekt en heb ik deelgenomen aan het project ‘De kunst van het Rondkomen’ van de gemeente. Dit had als doel financiële armoede in Zwolle in kaart te brengen en initiatieven vanuit de burgers vorm te geven en aan te reiken aan de beleidsmakers van Zwolle. Dit is een grove greep uit mijn gewezen bezigheden.”

Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“De belangrijkste reden om te participeren in het opzetten van de cursus ‘Pay it forward, meer doen met minder geld’ ligt in eerdere ervaringen. Ik merk dat in dit armoedebestrijdingsland de zogenaamde armen geregeld te lijden hebben onder schaamte, stigmatisering en angst. Reden te meer om juist die mensen een boost te willen geven om er ook een positieve draai aan te kunnen geven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Wat een cadeau voor het leven als je mensen dat kunt laten ontdekken. Vanuit dezelfde overweging ben ik de cursus Bruggenbouwers ingestapt. Ik weet dat ik kan motiveren, enthousiast kan maken en mensen in hun kracht kan laten staan. Graag steek ik die hand uit en geef de lessen door voor hen die dat willen.”

Wat is de cursus ‘meer doen met minder geld’?

“We willen iets doen voor mensen met een beperkt budget. Daarbij maakt het ons niet uit om welke reden iemand een beperkt budget heeft. Hij of zij kan bijvoorbeeld door ontslag moeten wennen aan het nieuwe budget of op bijstandsniveau leven of in de schuldsanering zitten. We zoeken hierbij naar samenwerking met schuldhulpmaatje, gemeente Zwolle en andere partners om het aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen.
Het doel van de cursus is om deelnemers handvatten te geven om zelf meer overzicht, grip en invloed te krijgen op hun financiën. Hierdoor kunnen ze aan het eind van de cursus beter keuzes maken over waar ze wel en niet hun geld aan willen/kunnen uitgeven. We willen dat de deelnemers een actieve rol hebben in hun eigen leerproces door middel van opdrachten en huiswerk. De cursus zal in februari 2016 van start gaan. Het idee is om elke twee weken bij elkaar te komen om te praten over specifieke thema’s, voorbeelden zijn:
* Eten en drinken
* Gezin en huishouden
* Feest, vakantie en vrije tijd
* Vervoer

Welk verschil maken jullie met jullie initiatief?

“Het verschil dat wij willen maken, is dat mensen weer grip krijgen op hun financiële situatie. Ook is het tijdens de cursus een belangrijk onderdeel om mensen weer in hun kracht te zetten en te laten zien dat je kunt denken vanuit wat mogelijk is en niet altijd het onmogelijke te willen. Op deze manier hopen we een positieve draai te kunnen geven aan alles wat geleerd wordt.