‘Ik wil een online platform voor migranten maken’

Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met allochtone ouderen die in een isolement leven, worden getraind tot Bruggenbouwers. Bruggenbouwers gaan na de training zelf lotgenotencontacten starten. Thema’s binnen die lotgenotencontacten zijn bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen. Bruggenbouwer Mohammed Abdulhamid vertelt zijn verhaal. (Hij werkt samen met Nezaket).


Foto: Mohammed Abdulhamid


 


Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“Sinds mijn veertiende ben ik mantelzorger van mijn ouders. Zij hadden het moeilijk vanwege hun gezondheid en taalbarrière. Ik deed hun administratie en ging mee naar alle afspraken om te vertalen. Iemand helpen, dat hoort helemaal bij mijn leven. Ik zag de behoefte van mijn ouders en vroeg mij af of hoe het met de rest van de allochtone ouderen gaat. Ik vind het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt, vooral de allochtone ouderen, omdat zij niet op de hoogte zijn van alle regelingen. De ouderen hebben bijna tot geen netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Miscommunicatie is aan de orde van de dag, vooral omdat deze groep ouderen veel trauma’s heeft meegemaakt.”

Hoe wist je van het project Bruggenbouwers?

“Via Güler Cumert hoorde ik erover. Ik vond het belangrijk om deel te nemen, omdat ik ervaringsdeskundige ben. Ik hoop dat ik door mijn ervaring iets goeds kan betekenen voor deze ouderen.”

Wat doe jij als Bruggenbouwer?

“Ik wil een online platform maken voor migranten, waar zij contact kunnen leggen en informatie kunnen vinden/verstrekken in verschillende talen. Mensen kunnen online het platform volgen en lid worden van alle nieuwste initiatieven in hun buurt of stad. Hierdoor werkt het platform als centraal punt voor alle organisatie die met deze doelgroep werken.”

Welk verschil wil je maken voor jouw doelgroep?

“Mijn doel is om deze doelgroep te informeren en inspireren, zodat zij actiever anticiperen in onze samenleving. Ik wil graag dat migranten het beste uit zichzelf halen, zodat participatie beter plaatsvindt. Door bewustwording in een nieuwe maatschappij vergroten wij de kans op wederzijdse acceptaties voor cultuur en religie.”

Wat brengt het jou?

“Het geeft mij vreugde wanneer ik een migrant zie die zich thuis voelt in Nederland. Vooral in deze tijden waar de spanning tussen verschillende groepen binnen ons samenleving almaar hoger wordt.”

Wat is het mooiste moment dat je als Bruggenbouwer hebt meegemaakt?

“De eerste dag, toen ik zoveel verschillende deelnemers zag, die allemaal verschillende achtergronden hebben. Dit was de mooiste ontmoeting, omdat alle deelnemers hun achterban willen vertegenwoordigen om iets te betekenen voor anderen.”

Meer informatie over Bruggenbouwers? Neem contact op met Informele Zorg van ZwolleDoet! via informelezorg@zwolledoet.nl of bel 038 422 52 00.