Talenten in beweging

Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met allochtone ouderen die in een isolement leven, worden getraind tot Bruggenbouwers. Bruggenbouwers gaan na de training zelf lotgenotencontacten starten. Thema’s binnen die lotgenotencontacten zijn bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen. Fimke Veenstra vertelt haar verhaal.


Foto: Fimke Veenstra

Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“Ik ben Bruggenbouwer geworden, omdat ik iets wil betekenen voor mijn medemens. Ik wil mensen helpen om in hun kracht te komen staan, sterker te staan en in actie te komen. Hierbij richt ik me voornamelijk op mensen die op de armoedegrens leven. Ik zoek de verbinding in beweging, creativiteit en het ontplooien van talenten. Mijn levenservaring en mijn open en toegankelijke houding helpen me hierbij.”

Hoe wist je dat deze mogelijkheid er was?

“In de krant las ik dat ZwolleDoet! op zoek was naar Bruggenbouwers om mensen die op de armoedegrens leven, of allochtone ouderen die in een isolement leven, te ondersteunen. Met name de eerste doelgroep sprak me, vanuit eigen ervaring, meteen aan. Ik ondersteun en help graag waar ik kan. Ik heb meer informatie op de website van ZwolleDoet! gezocht en me aangemeld.”

Wat doe jij als Bruggenbouwer?

“Als Bruggenbouwer richt ik me met name op mensen die op de armoedegrens leven en zich hierdoor mogelijk in een isolement bevinden. Middels workshops die gericht zijn op gezondheid, beweging, creativiteit en budgetteren hoop ik mensen iets te kunnen leren en hen te kunnen motiveren. Ook kunnen mensen hier ‘lotgenoten’ ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ik zoek nu samenwerking met andere Bruggenbouwers en organisaties om dit vorm te geven.”

Welk verschil wil je maken voor jouw doelgroep?

“Ik wil iets doen voor mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen verbinden, laten zien dat ze niet alleen staan en dat hun situatie niet uitzichtloos is. Ik hoop mensen te kunnen empoweren door hun creativiteit en talenten aan te spreken.”

Wat brengt het jou?

“Het helpen en ondersteunen van mensen geeft mij bewustwording, zowel over mijn eigen situatie als de situatie waarin vele anderen verkeren, en de kracht om hier actief iets mee te doen. Daarnaast geeft het bijdragen aan de maatschappij veel voldoening.”

Wat is het mooiste moment dat je als Bruggenbouwer hebt meegemaakt?

“Ik had nooit gedacht dat er zoveel saamhorigheid en overeenkomsten te vinden zouden zijn tussen de Bruggenbouwers. Op het eerste gezicht lijken we zo verschillend, in achtergrond en situatie, maar ondanks dat is er een gevoel van verbondenheid en steun. Dat is het mooie aan de Bruggenbouwers.”


Meer informatie over Bruggenbouwers? Neem contact op met Informele Zorg van ZwolleDoet! via informelezorg@zwolledoet.nl of bel 038 422 52 00.