Gezellig bij elkaar

Zwollenaren die op de armoedegrens leven of ervaring hebben met allochtone ouderen die in een isolement leven, worden getraind tot Bruggenbouwers. Bruggenbouwers gaan na de training zelf lotgenotencontacten starten. Thema’s binnen die lotgenotencontacten zijn bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, participatie, zelfredzaamheid, werk en inkomen. Erna Swandari vertelt haar verhaal.


Foto: Erna Swandari

Waarom ben je Bruggenbouwer geworden?

“Eenzaamheid is een groot probleem onder allochtone ouderen. Daarom wil ik graag de allochtone ouderen bij elkaar brengen. Omdat ik met ouderen werk, zie ik de eenzaamheid dagelijks op de werkvloer. Voor ouderen die geen familie hebben of waarvan de familie ver weg woont, ben ik misschien de enige die zij zien op een dag. Ze hebben geen netwerk, geen vrienden meer (omdat die allemaal overleden zijn) en ze hebben behoefte om met mensen te praten.”

Hoe wist je dat deze mogelijkheid er was?

“Er stond in de krant een artikel over Bruggenbouwers en uit nieuwsgierigheid heb ik een gesprek gehad met de trainers Monic Diks en Güler Cumert van ZwolleDoet!”

Wat doe jij als Bruggenbouwer?

“Vanwege mijn Indische afkomst wilde ik graag iets voor Indische ouderen betekenen. Ik voel me erg verbonden met deze ouderen en hun achtergrond. Mijn plan is samen met Indische ouderen leuke dingen doen op een cultuurspecifieke manier, waardoor de ouderen zich op hun gemak voelen. Omdat ik het op een cultuurspecifieke manier wil aanpakken, wil ik ook de kinderen/jongeren uit een gemengd huwelijk (Indisch-Nederlands) erbij betrokken met gezellige activiteiten. De activiteiten creëren een ontspannen sfeer zodra de ouderen en de kinderen een spontaan gesprek voeren. Deze ouderen praten graag over vroeger, over geschiedenis en over alles wat ze allemaal gedaan hebben toen ze in Indonesië waren. De kinderen/jongeren uit een gemengd huwelijk krijgen ook meer informatie over hun wortels.”

Met wie wil je gaan samenwerken?

“Op dit moment heb ik contact met Yvonne Boersma van stichting Pelita, dat is de stichting voor Indisch/Molukse ouderen in Zwolle. In de toekomst ga ik me meer verdiepen in deze stichting en ik wil graag meer voor hen betekenen.”

Welk verschil wil je maken voor jouw doelgroep?

“Door mijn Indische achtergrond ligt de drempel voor deze ouderen lager en het verschil dat ik wil maken is dat deze ouderen zich niet alleen voelen.”

Wat brengt het jou?

“Het brengt mij een heel fijn gevoel. Ik kan niet alleen iets betekenen voor deze ouderen, maar ook voor de kinderen. Ze voelen en proeven wat gezellig Indisch is.”

Wat is het mooiste moment dat je als Bruggenbouwer hebt meegemaakt?

“Dat alle Bruggenbouwers hetzelfde doel hebben, terwijl we allemaal een verschillende afkomst en achtergrond hebben. Dat vind ik het mooist. Allemaal willen we mensen helpen en iets voor hen betekenen. Accepteren, tolereren en respecteren zijn belangrijke aspecten die de cursisten laten zien. Ik ben heel erg blij dat ik de andere Bruggenbouwers heb mogen leren kennen.”

Meer informatie over Bruggenbouwers? Neem contact op met Informele Zorg van ZwolleDoet! via informelezorg@zwolledoet.nl of bel 038 422 52 00.