Buddyzorg

Buddy’s zijn maatjes voor mensen met een ernstige beperking of chronische ziekte. De buddy helpt je zo veel mogelijk uit jouw leven te halen. Een steun en toeverlaat die voor je klaarstaat en een luisterend oor biedt.

Als cliënt stel je een doel waar je met hulp van de buddy binnen één jaar (tot maximaal twee jaar) naartoe werkt. Dit kan gaan om zaken als het vergroten van je sociale netwerk of het accepteren van je ziekte. Je kunt bijvoorbeeld op pad gaan met je buddy of je hart luchten.

De buddy verleent deze steun op vrijwillige basis en voor een afgebakende periode. In eerste instantie worden een cliënt en een buddy voor een jaar aan elkaar gekoppeld. Het contact beslaat ongeveer een dagdeel in de week.
 

Cliënten

Alle Zwollenaren kunnen een aanvraag doen voor Buddyzorg. Om in aanmerking te komen moet een cliënt aan de volgende criteria voldoen. Wie niet aan alle criteria voldoet, maar toch graag een buddy wil, kan contact opnemen met de coördinator informele zorg om zijn situatie toe te lichten.

Een cliënt

 • is achttien jaar of ouder en woont in de gemeente Zwolle
 • heeft een ernstige chronische of levensbedreigende ziekte, beperking of aandoening
 • heeft een doel waar hij naartoe wil werken met een buddy
 • kiest zelf voor Buddyzorg

Buddy’s

De coördinator informele zorg van Steunpunt Informele Zorg selecteert en begeleidt de buddy’s. Buddy’s moeten deelnemen aan de verplichte basistraining en periodieke bijeenkomsten. Hun reis- en onkosten worden vergoed.

Een buddy

 • is minimaal 21 jaar
 • is communicatief vaardig
 • is in staat tot zelfreflectie
 • heeft een stabiele persoonlijkheid
 • heeft respect voor anderen
 • kan goed relativeren
 • is betrouwbaar

Wil je een buddy of heb je belangstelling om buddy te worden? Neem dan contact op met Steunpunt Informele Zorg.