Algemene Hulpdienst

De Algemene Hulpdienst is een samenwerkingsverband van diverse organisaties, die allemaal verschillende diensten aanbieden waar Zwollenaren een beroep op kunnen doen. Een aanvraag indienen kan bij Buurthulp ZwolleDoet!, die als aanmeldpunt voor al deze diensten bereikbaar is.


Buurthulp ZwolleDoet!

Buurthulp Zwolle zet vrijwilligers uit een wijk in voor hulpvragen uit de betreffende wijk. Het gaat hierbij om hand- en spandiensten zoals klusjes in of om het huis, een bezoekje, wandelen, vervoer naar het ziekenhuis of boodschappen doen. De hulp is voor mensen die ziek, hulpbehoevend of slecht ter been zijn of een handicap hebben.
 

HulpRbij (Landstede)

Huishoudelijke klusjes doen, kinderfeestjes organiseren, cursus mobiele telefonie voor ouderen: het kan allemaal bij HulpRbij. Wekelijks verrichten eerstejaars studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn meer dan 300 activiteiten op het gebied van zorg en welzijn.
 

Klus in de Wijk

Klus in de wijk is een initiatief van een aantal zorgorganisaties uit Zwolle. De klussers van Klus in de wijk zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
 

Samen Veerallee Buurthulp

Buurthulp georganiseerd voor en door mensen uit de wijk Veerallee.
 

AA-landen Buurthulp

Al vanaf 1970 functioneert Buurthulp Aa-landen. Sinds de zomer van 2012 valt de Buurthulp onder de wijkvereniging S.W.A. Zij hebben 26 vrijwilligers waaronder 4 telefonistes om u te helpen in situaties waarin u het even niet in eigen kring kunt oplossen. In principe kan iedere wijkbewoner een beroep op hen doen.
 

Op Orde

Op Orde Zwolle is een samenwerkingsverband tussen drie organisaties; Sociaal Raadslieden en Formulierenbrigade van De Kern, WIJZ en Humanitas. Op Orde is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij uw thuisadministratie.
 

WijZ

WijZ biedt praktische hulp in de thuissituatie, waaronder Bibliotheek aan Huis, Tafeltje Dek Je,
Thuisadministratie, Belastinginvuldagen, Mobiele Knoppenwinkel (hulp bij het gebruik van apparatuur in huis), computertrefpunt (De Terp en het Polletje).
 

Frion

’t Schuurtje van Zuid is een ontmoeting- en klusplek in wijkcentrum de Pol in Zwolle Zuid.
Elke ochtend is er de gelegenheid om samen te klussen en elkaar te ontmoeten.
 

Stichting Karwij

Jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, helpen Zwollenaren met klussen die ze niet zelf kunnen doen en waarvoor ze in hun eigen omgeving geen hulp hebben. Het doel is tweeledig: de jongeren doen met dit vrijwilligerswerk werkervaring op en tegelijkertijd zijn de mensen die een klus gedaan moeten hebben, ermee geholpen.
 

Stichting Present

Stichting Present Zwolle slaat een brug tussen mensen die hulp willen geven en mensen die deze hulp kunnen gebruiken. Groepen vrijwilligers kunnen ook helpen, namelijk bij PresentProjecten. Zij helpen bij verhuizen, verven, tuinen opknappen en andere klussen.
Daarnaast bemiddelt Present ook bij PresentTrajecten. Mensen die worden begeleid door een hulpverleningsinstantie en die een ontoereikend sociaal netwerk in combinatie met een slechte gezondheid en/of weinig financiële middelen hebben, kunnen in aanmerking komen voor hulp.
 

Hart voor Zwolle

Hart voor Zwolle is een netwerk van jonge vrijwilligers (16-25 jaar). Deze jongeren verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom zetten zich concreet in voor mensen die geen of weinig netwerk hebben. Zonder er iets voor terug te verwachten. Denk aan een ommetje maken, een kopje koffie, hond uitlaten, tuintje opknappen, hulp bij huiswerk, etc.
 

Stinskracht

StinsKracht Westenholte is een duurzaam en zelfsturend project waarin bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de zorg voor elkaar in hun leefomgeving, waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot.
 

Travers Eemhoeve Buurttuinbak

De Tuinbak is een frisse aanhanger ingericht met praktische middelen als bezems, heggenscharen, bladharken, afvalgrijpers, schopjes etc. Hiermee kunt u eenvoudig met elkaar aan de slag in de openbare ruimte. Denk hierbij aan gevels, bloem- en boomperken en opruimen van zwerfafval. Zo ontstaat er een samenwerking tussen gemeente, wijkboerderij en wijk en tussen wijkgenoten onderling. Als we zo samen de wijk maken, maken we zo ook samen een beetje de stad.
De Tuinbak is gestald op wijkboerderij de Eemhoeve. Het onderhoud aan de Tuinbak wordt verzorgd en uitgevoerd door de cliënten van Frion die werkzaam zijn op de Eemhoeve. Reserveringen lopen via Travers Welzijn. Wilt u gebruik maken van de Tuinbak dan kunt u contact opnemen met de wijkboerderij. Wijkboerderij de Eemhoeve, Eemlaan 25, 8032 EB, Zwolle. E-mail: eemhoeve@travers.nl. Telefoon: 038-4541658.

Maatjes Zwolle

Vrijwilligers en deelnemers ondernemen samen iets dat zij beiden leuk of nuttig vinden. Zowel de deelnemer als de vrijwilliger haalt plezier, inspiratie en nieuwe ontmoetingen uit dit contact. De deelnemers zijn mensen die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig hebben.