InformeleZorgZwolle.nl

Soms is het (tijdelijk) moeilijk om dingen alleen te doen of in je eentje op te lossen. Dan kun je hulp vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van gezelscha of een steuntje in de rug. Ook voor praktische zaken kan hulp prettig zijn. Bijvoorbeeld voor het ophangen van een nieuwe kapstok, het bijhouden van de tuin of het doen van de boodschappen. Of het nu om ‘handen uit de mouwen’ gaat of om een maatje, bij Informele Zorg van ZwolleDoet! worden diverse diensten aangeboden om mantelzorgers te ontlasten en hulpvragers te ondersteunen.


Zo houden mantelzorgers de zorg langer vol en kunnen hulpvragers langer zelfstandig thuis blijven wonen. We stellen alles in het werk om een oplossing voor jouw situatie te vinden. Dat betekent dat we de vrijwilligers van Informele Zorg benaderen of - indien nodig - verbindingen leggen met andere organisaties die vrijwilligers in de thuissituatie inzetten. Ons werk draait om mensen en dat merk je. We streven naar een goede match, voor een duurzame oplossing. Dat betekent dat het soms tijd vraagt. Is dat het geval, dan houden we je daarvan op de hoogte.

Wil je als vrijwilliger hulp aanbieden, dan ben je meer dan welkom. Lees meer.

 

Nieuws

29 juni Boeren Zomermarkt Frion

Op 29 juni 2016 organiseert De Molenkamp een gezellige Boeren Zomermarkt. Dit dagcentrum van Frion staat midden in de maatschappij.

Vooraankondiging Gluren bij de Buren 5 oktober

Op 5 oktober 2016 vindt de 4e conferentie Gluren bij de buren plaats, georganiseerd door het expertiseteam kind NAH regio oost in samenwerking met de hersenletselteams van Gelderland en Overijssel.

Volg thuis de online cursus 'pgb in de Wlz'

Per Saldo heeft een online cursus ontwikkeld voor budgethouders die een persoongebondenbudget (PGB) hebben uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Ondersteuning voor naasten van mensen met dementie

In september start een cursus voor partners, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met dementie.

Netwerken tijdens Meet and greet matchavond

31 vrijwilligersorganisaties troffen afgelopen donderdag elkaar n potentile vrijwilligers tijdens de Meet and greet matchavond voor vrijwilligerswerk van ZwolleDoet!